Call For Speakers

 

בואו להרצאות בפסטיבל ה Product הגדול בישראל.

 
אפשר להשיג יותר השפעה ויותר תוצאות ולעתים אפילו בפחות מאמץ.
השנה הכנס יתמקד ב IMPACT שיכולים ויוצרים מנהלי/ות המוצר.
Impact על המוצר, על המשתמשים, על הלקוחות, על המודל העסקי, על גוף המוצר, על גוף הפיתוח, על הארגון כולו, ועוד...

 
 
בוא/י לשתף מנהלי/ות מוצר במתכון הסודי שלך להגדלת ה Impact. 
 
 
הכנס יתקיים השנה במתכונת הברידית:
27.12.2021 - מפגש פיסי (הללויה) עם הרצאות ו Networking
28-30.12.2021 -  הרצאות בוקר וירטואליות בשידור חי.

תאריך אחרון להגשת הצעות 15.6.21 

 

 

זה הזמן לשלוח לנו הצעה להרצאה 

מועד אחרון להגשה 15.06.2021